Menażeria się powiększa! :) (4)

Z dziką niczym najdzikszy kot satysfakcją niniejszym wszem i wobec oznajmiamy, że do naszej wesołej gromadki dobił kolejny wasal Jego Szelmowskiej Mości z Cheshire: Roman Książek – gracz/doktorant w stanie zasłużonego/niezasłużonego spoczynku. Rzeczony Książek Roman publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Machinie”, „Nowej Fantastyce”, „Dwutygodniku”, „Opcjach”, „Kinie” i antologiach. Na swą zatrważającą reputację ciężko pracował jako autor opowiadania udowadniającego, że Stanisław Lem nigdy nie istniał („Czy Pan istnieje, Mr Stasys?”, Akcent 2004), a także jako redaktor książki kwestionującej istnienie Ameryki (Wojciech Orliński, „Ameryka nie istnieje”) oraz leksykonów spod znaku 007 („Bond. Leksykon”) i krwi („Wampir. Leksykon”). Niechże wiadomym będzie tym, co owej wiedzy jeszcze nie mają, iż jest nasz nowy kompan laureatem nagrody X edycji Konkursu im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych. Spocznij.

Ladies & Gentlemen! Już wkrótce zadebiutuje przed Wami w Jawnych Snach Roman (redaktor wielu) Książek, w tym powieści (niem. Roman). Osobiście obstawiałbym jutro, z ostrożną nadzieją, ale i pokorą w sercu wobec wyroków Losu. Albowiem wiele zdarzyć się może między ustami a brzegiem pucharu. Na przykład dematerializacja serwera (odpukać).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.